2021 október

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fertő-Hanság Nemzeti Park

A Fertő, mint Eurázsia legnyugatibb fekvésű sekély sztyepptava és tágabb környezete, a vele vízrajzilag összefüggő Hanság lápmaradványai és a Répce-mente együttesen alkotják a nemzeti park védett területeit a Kisalföldön. A csaknem teljesen sík tájat elsősorban a víz határozza meg. Itt található Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű, nyílt vizű öblözetekkel tagolt nádasa, amely a kontinentális vízimadár-vonulás egyik legfontosabb állomása. A part menti szikesekkel együtt ugyancsak jelentős fészkelő terület – ma már a Világörökség részét képezi.

   

A hansági lápok szántóföldek közé szorult maradványai elsősorban botanikailag értékesek, de itt él a kihalás szélére került rákosi vipera egyik magyarországi populációja is.

A Répce árterületén értékes gyepeket, öreg tölgyeseket találunk, Csáfordjánosfán tavasszal az erdő alatt milliónyi tavaszi tőzike nyílik. A vízhez kötődő változatos táji értékek és a gazdag élővilág adja e terület páratlan szépségét.

A látogatók elsősorban a Fertő tó környékét keresik fel nagy számban. Különösen népszerű az országhatáron átnyúló kerékpáros turizmus. Sajátos kulturális élményt kínálnak a geológiai bemutatóhellyé alakított fertőrákosi kőfejtő barlangszínházának hangversenyei.

Örségi Nemzeti Park Igazgatóság

Magyarország délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, üde zöld kaszálókkal tarkított gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség.

Az itt élők a természettel harmóniában alakították ki a táj arculatát, kisparcellás gazdálkodásukkal, tájba simuló épületeikkel megteremtve annak hosszú távon fenntartható sokszínűségét.

A csend és a friss levegő, a jégkorszaki maradványnövényeket őrző láprétek, a kristálytiszta vizű források, a változatlan formában megőrzött népi hagyományok, a vendégszeretet, az önellátó parasztgazdálkodás termékei egyaránt egyedi vonzerőt jelentenek.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe Veszprém, Zala és Somogy megye Balatoni üdülőkörzetére terjed ki. A PaNaNet projekt keretében érintett Zala megyében helyezkedik el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéből a Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton. A megye területén továbbá jelentős Natura 2000 területek, valamint a Mura-menti Tájvédelmi Körzet található.

A Keszthelyi-hegység geológiai értékekben gazdag, javarészt erdővel borított dolomit-, és bazalfelépítésű tömbjén sajátos ökológiai viszonyok által meghatározott növény- és állatvilág figyelhető meg. A terület legnagyobb botanikai értéke a keleti zergevirág, de gyakoriak az orchideafajok is. A fokozottan védett, cseppkövekkel is büszkélkedő Csodabogyós-barlang egyes szakaszai overallos kalandtúrán, barlangi túravezetők kíséretében látogathatók.
A Kis-Balaton, amely mint nagy kiterjedésű, összefüggő vizes élőhely Európában is egyedülálló értéket képvisel, egyben a Ramsari Egyezmény védelme alá is tartozik. A Kis-Balaton gazdag flórájából-faunájából európai hírű a madárvilág, mintegy 250 fajt figyeltek meg eddig a területen, közöttük 27 fokozottan védettet.

E páratlan tájharmóniával, hagyományokkal, természeti,- és kultúrtörténeti értékekkel megáldott tájegység felfedezésében szívesen nyújt segítséget nemzeti parkunk.

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

A Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel a maga sokféle életterével és magas biodiverzitásával Európa legizgalmasabb természeti területei közé tartozik. Elhelyezkedése az Alpok keleti széle és a Kisalföld nyugati széle között állat- és növényfajok találkozásához vezet, amik itt mindenkori kiterjedési területükön vannak. A látogatóknak feltárul az ökoszisztéma és fajok ezen sokfélesége mindenekelőtt a terület nyitottságának köszönhetően: Mind a sótartalmú, időszakosan kiszáradó (Lacken)mind a különböző mezőtípusok elbűvölő bepillantást engednek vagy az útról vagy magaslesről, melyek minden területrészen, a határ mindkét oldalán megtalálhatók.

 

A magas biodiverzitás mellett az európai-afrikai vándormadarak ezrei látogatják a Seewinkelt (tózugot) : A Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel tavasszal és ősszel egyaránt az egyik legfontosabb mérföldkő a költő- és áttelelőhely közti úton.

Célzott kutatótevékenységek képzik az alapját egy gondozóintézkedés sornak, hogy az érzékeny élettereket fenntartsák: nádvágás, vízi építészet (meg ilyenek) –et tesznek azért, hogy a Nemzeti Park részei minél több veszélyeztetett állat- és növényfajnak otthona lehessen. A Nemzeti Park Információcentruma egész évben nyitva tart Illmitzben – itt megtapasztalhatják a látogatók, hogyan élhetik át egyénien a környezetet és milyen programok nyújtanak betekintést a Fertő tó Terület flórájába és faunájába.

Regionalmanagement Burgenland

Burgenland Regionális Menedzsmentjének (Regionalmanagement Burganland GmbH, a továbbiakban RMB) szolgáltatásai a teljes burgenlandi lakosság számára elérhetőek.

Az RMB tevékenységei a következők: EU regionális támogatások koordinációja, térségi együttműködések kiépítése, tanácsadás, tanulmányok, tervezési dokumentumok készítése, pilóta projektek megvalósítása, EU támogatásokkal bíró projektek monitoringja, értékelése.

Az RMB már 10 éve működteti a burgenlandi natúrparkokat, a Natúrpark Munkacsoport kezdeményezője és vezetője az elmúlt 7 év során.

Vezető Partner Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával megvalósuló PaNaNet projektben

A Regionalmanagement Burgenland GmbH PaNaNet projekttevékenységei:

  • A természet megfigyeléséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
  • Natúr-/nemzeti park iskolák kritériumrendszerének kidolgozása
  • Közös rendezvények
  • Tanulmányutak szervezése
  • Workshop-ok szervezése
  • Továbbképzések szervezése
  • GPS kínalat fejlesztése
  • Továbbképzési Workshop-ok a természeti túravezetők számára