2020 szeptember

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30Bakonyalja

A Bakony-hegység és a Kisalföld közötti átmeneti sáv a Bakonyalja. A Bakonyalja kaviccsal, hordalékkúpokkal, löszös homokkal borított pannon alapú lejtő, melyet az ÉNy-DK-i futású patakok felszabdaltak. A Bakonyalja dombhullámait északon alföldi, délen illír-szubalpin klímahatások érik. Ezek következtében ez a terület növénytani szempontból hazánk egyik legértékesebb tája. Északon a Bakony felszálló légáramlatú peremén nyáron is megvan az erdei fenyő életfeltételeihez nélkülözhetetlen légnedvesség. A jégkorszak utáni fenyő-nyír korszakból tehát fennmaradhatott itt az erdeifenyő sztyepperdő, a Fenyőfői Ősfenyves. Az Alpokalja szintén őshonos állományaitól eltérően itt homoktalajon alakult ki. A kisavanyodott foltokon a fenyvesekre jellemző körtike fajok találhatók. A homokos tisztásokon az alföldi homokpuszták gyakori növényei élnek, így a homoki fátyolvirág, a naprózsa, a homoki kocsord, a magyar csenkesz. A Bakonyalja déli részein a tölgyesek, főleg cser- és kocsányos tölgy állományait liget- és láperdők mozaikjaival váltakoznak, de lápok és láprétek is kialakultak a térségben. Reliktumjellegű fajok a mocsári kardvirág, a zergeboglár, a sárgaliliom.

A Széki-erdő és környéke természetföldrajzi szempontból a Bakony része. A területre jellemző, hogy a mészkő és a dolomit a mélybe süllyedt, rajta fiatalabb, miocénkori kvarckavics és kisebb mennyiségben kvarc-konglomerátum található. Jelentősebb erdőtársulásai a cseres-kocsánytalan tölgyes, a jobb vízellátású helyeken a gyertyános-kocsánytalan tölgyes. Jelentős természeti értéket képviselnek a terület kiszáradó láprétjei, rengeteg védett növényfajjal (zergeboglár, sárga liliom, magyar lednek, szibériai nőszirom, kornistárnics, illatos hagyma, poszméhbangó).

A Pápai-Bakonyalja kistájon belül található területek egykor gazdag vízhálózattal bírtak, mivel a bakonyi karsztvíz egyik forrásfője a közelben található. A terület legfontosabb élőhelytípusát a láprétek jelentik, melyeken jelentős zergeboglár, szibériai nőszirom, illatos hagyma, mocsári kosbor állomány található.