2021 október

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AT-HU ETE Program bemutatása

Mi az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködés célja?

Az EU által támogatott ETE program (Európai Területi Együttműködés) Ausztria és Magyarország határtérségének határon átnyúló együttműködési projektjeit segíti. A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, s ezáltal a regionális versenyképesség erősítése és az egyenlőtlenségek enyhítése

Ausztria és Magyarország a határon átnyúló együttműködés terén több éves közös múltra tekint vissza. Az egyes emberek és a vállalkozások számára egyaránt magától értetődővé vált az országok közti folyamatos kapcsolat. Ezt a pozitív tendenciát továbbra is támogatni kell, ezért a jelen program keretében olyan projektek támogathatóak, amelyek közösen kerülnek kidolgozásra, valaminta régió közös lehetőségeinek és esélyeinek fenntartható és innovatív kihasználását eredményezik.

Finanszírozás

Mekkora a költségvetés és a támogatás mértéke?

Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból finanszírozzák. Az EU több mint 82 millió € ERFA-forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 101 millió €. A fennmaradó pénzügyi eszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre.

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltség 85%-áig támogatja. A támogatás előfeltétele a közszféra pénzügyi szerepvállalása, amelynek nemzeti társfinanszírozás és pályázói önrész formájában legalább 15%-ot kell kitennie.

Prioritások

Melyek a határon átnyúló együttműködés témakörei?

Tematikai szempontból az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program támogatása két együttműködési területre – úgy nevezett prioritásra – összpontosul. Mindegyik prioritásnak saját célrendszere és tevékenységi területei vannak.

Ahhoz, hogy támogatást kapjon határon átnyúló projektjéhez, annak illeszkednie kell a megadott prioritásokhoz és tevékenységi területekhez, valamint azok céljaihoz.

1. prioritás

Innováció, integráció és versenyképesség

...egy gazdaságilag versenyképes régió fejlesztését segíti a vállalkozók, az innováció, a kutatás & fejlesztés, az emberi erőforrások, a turizmus valamint a hálózati együttműködések és a klaszterek támogatásával. A tevékenységek célja, hogy hozzájáruljanak a régió gazdasági és társadalmi szereplői közti együttműködés és az innováció fejlesztéséhez.

2. prioritás

Fenntartható fejlődés és elérhetőség
...a környezetvédelem, szociális igazságosság és összetartás, gazdasági fellendülés és fenntartható fejlődés aktív támogatásához járul hozzá a programrégióban. Az ökomobilitás, közlekedés terén megvalósuló projektek javítják a belső és külső elérhetőséget, amely általánosságban is fontos feltétele a gazdasági fejlődésnek. A fenntartható gazdasági fejlődés, a fizikai környezet- és a természet védelme, va-lamint a társadalmi keretfeltételek és hálózatok fejlesztése terén nyújtott támogatások előmozdítják a tudás és az innováció hatékony hasznosítását.

További információk: http://www.sk-at.eu/at-hu/hu/news.php